------------------------------------------

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

 


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882